GDPR - Sekretesspolicy

Den här personuppgiftspolicyn gäller för våra medlemmar som använder verktyget Second Trainer. Den personuppgiftsansvarige som samlar data kring medlemmarnas verksamhet är EDS Equo Digitech Solutions Aktiebolag, org nr 559026-3983.

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress och/eller födelsedatum.

Vi samlar in uppgifter från dig när du abonnerar på våra produkter för att kunna tillhandahålla produkten på ett korrekt sätt. Vi använder informationen för att skräddarsy tjänsten till medlemmens verksamhet.

Vi samlar in informationen via t ex kundsupport eller frågeformulär. Den rättsliga grunden för en sådan behandling av uppgifter är våra legitima intressen att skräddarsy innehållet i våra tjänster för optimal kundupplevelse.

Vi använder även ditt namn och din mejladress för att skicka dig en orderbekräftelse, faktura eller på annat sätt behandla din beställning som kund.

Om du som kund kontaktar kundtjänst kommer vi att kommunicera med dig med svar på dina frågor, för att tillhandahålla de tjänster du begär, och för att hantera ditt abonnemang. Vi kommer att kommunicera med dig via mejl eller telefon i enlighet med dina önskemål.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Du har rätt till radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t ex om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.

Du har rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t ex om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.

Du har rätt att göra invändningar om vi använder dina uppgifter i egna intressen och marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

Kontakta dataskyddsombudet hos vår kundsupport om du har frågor kring vår integritet- och personuppgiftspolicy.