Köp- och användarvillkor

1 Villkorens omfattning

Dessa användarvillkor gäller för användning av verktyget Second Trainer. Användaren blir bunden av dessa användarvillkor genom att genomföra ett medlemskap och bli en registrerad användare. Endast medlemmar kan använda verktyget.

Second Trainer förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor och meddela ändringar via webbplatsen. Nya versioner av användarvillkoren träder i kraft på och gäller för användning av verktyget från det datum när ändringen anslogs på webbplatsen.

2 Användning och tillgänglighet

Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera eller på annat sätt kommersialisera vare sig helt eller delvis, något av innehållet i verktyget utan att i förväg ha erhållit Second Trainers skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt i verktyget.

Second Trainer äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela användaren i förväg, uppgradera, modifiera och förändra verktyget, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot användaren.

3 Användarens förpliktelser

Användaren har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sitt medlemskap. Vid ett medlemskap förbinder sig användaren till att förse Second Trainer med de uppgifter som behövs vid registreringen (företagets uppgifter, namn, adress, telefonnummer och mejl) i enlighet med vår policy om personuppgifter.

4 Upphovsrätt och varumärken

Medlemmarna är införstådda med att Second Trainers verktyg ägs av EDS Equo Digitech Solutions Aktiebolag, med organisationsnummer 559026-3983, och är skyddat genom upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i all media och i alla tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.

5 Garantier

Second Trainer garanterar inte avbrottsfri tillgång av verktyget och kan inte hållas ansvariga för avbrott som orsakas av händelser utanför Second Trainers kontroll. Inte heller ansvarar Second Trainer för medlemmars eventuelle förlust av data till följd av händelser utanför Second Trainers kontroll.

6 Uppsägning

Second Trainer förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av en medlems tillgång tillverktyget om licensen används på ett felaktigt sätt och inte uppfyller användarvillkoren. Varje medlemskap har tre månaders uppsägningstid från det att skriftlig uppsägning lämnats in.

7 Ångerrätt

Medlemmar har tre (3) månaders ångerrätt/öppet köp vid datum av registrerat medlemskap. I ditt meddelande om uppsägning måste det framgå klart och tydligt att du ångrat dig.

8 Priser och betalning

När du lägger en order på vår hemsida skickas en orderbekräftelse till angiven mejladress. Orderbekräftelsen är ditt köpebevis och kan komma att användas vid t ex reklamation eller ånger av köp. All fakturering/betalning sker via faktura. Ange alltid ditt ordernummer som referens vid betalning. Alla priser på webbplatsen anges i svenska kronor exklusive moms.

Även den obligatoriska uppstartsavgiften faktureras via post eller mejl. Uppstartsavgiften är en engångskostnad i början av medlemskapet. Vid utebliven betalning av faktura utgår lagstadgad påminnelseavgift och eventuell ränta på 5 %.

Sekretess

Det är av största vikt för Second Trainer att våra kunder har förtroende att låta oss hantera och lagra fakta och data i verktyget. Vi vill också att våra kunder och anställda är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och säkert sätt. Vi hanterar alla uppgifter om våra kunder och personal med stor sekretess, bland annat måste alla anställda skriva under sekretessavtal vid anställning och lyder under tystnadsplikt. Vi värnar om våra kunder såväl som våra anställdas integritet och ser ständigt över vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter. Se även separat sida om GDPR.